Otec Marek Pieńkowski, Jarosławskie Opactwo

Otec Marek Pieńkowski, Jarosławskie Opactwo

Predstavuje stanicu Nabranie vzdialenosti- Otvorenie cez Galériu inšpirácii – Estetické vyhľadávanie v Jaroslawskom opáctve na Ceste Integrálnej Obnovy človeka Via Reginae.

Mikroprojekt financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

DIOC VR Seminár

Všetci chcú ísť po Ceste Integrálnej Obnovy človeka Via Reginae

a chcú zažiť zmenu.

Pozrite si fotografie zo seminára a zo súhrnu projektu (vo Svidníku)

 

Mikroprojekt financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

DIOC VR na Slovensku

Zima, padá sneh ….
Medzitým v meste Svidnik … Viac ako 120 ľudí absolvovalo Cestu Integrálnej Obnovy človeka Via Reginae.

Pozrite si fotografie.

Mikroprojekt financovaný Európskym fondom Regionálneho Rozvoja v rámci programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.