O projekte

Koncepcia Cesty Integrálnej Obnovy Človeka Via Reginae je založená na psychologickom cvičení „kolesa života“, na základe ktorého bolo identifikovaných 7 pilierov týkajúcich sa 7 oblastí ľudského života.
V rámci projektu budú odborníci zodpovední za psychoedukačnú podporu duchovnej a psychologickej regenerácie, evokujúc dlhotrvajúce pozitívne emócie a medziľudské vzťahy, využívajúc bohatstvo prírody a vesmíru ako stimulačný prvok pre hľadanie seba, prírodných atrakcií a kultúrneho dedičstva, ktoré vedú k prežívaniu duchovnej a mystickej emócie a dojmov.