Kalendár

Kalendár pre rezerváciu úloh Cesty Integrálnej obnovy človeka Via Reginae

Poľsko Slovensko
22-23.09.2018
06-07.10.2018
20-21.10.2018
17-18.11.2018 24-25.11.2018
01-02.12.2018

Jednotlivci registrovaní na individuálnu podporu v nedeľu sú tiež vyzvaní, aby sa pripojili k Via Reginae Integrálnej obnove ľudskej cesty v sobotu.

Načítavam kalendár...
Powered by Booking Calendar


To show CAPTCHA, please deactivate cache plugin or exclude this page from caching or disable CAPTCHA at WP Booking Calendar > Settings General page in Form Options section.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súvislosti s odoslaním dotazníka prostredníctvom kalendára, ktorý sa používa pri rezervácii služieb. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné. Bol som informovaný o tom, že mám právo na prístup k mojim údajom, možnosť opraviť ich, žiadať o prerušenie jeho spracovania. Správcom údajov je Nadácia pre kultúrne cesty so sídlom na ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław.