Kontakt

    Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súvislosti s odoslaním žiadosti prostredníctvom kontaktného formulára. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné. Bol som informovaný o tom, že mám právo na prístup k mojim údajom, možnosť opraviť ho, žiadať o prerušenie jeho spracovania. Správcom údajov je Nadácia Kultúrne Cesty so sídlom na ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław.