Hlavička

V rámci projektu bola vyvinutá stratégia pre pešiu cestu Integrálnej Obnovy človeka Via Reginae, ktorá obsahuje systém obnovovacích staníc / miestností založených na kultúrnom dedičstve spojenom s mariánskym kultom.
V rámci cesty Integrálnej obnovy človeka Via Reginae v Poľsku a na Slovensku budú k dispozícii špeciálne pripravené historické miestnosti, v ktorých turisti a pútnici nájdu vzdialenosť od civilizácie a šedého každodenného života.