Nagłówek

W ramach projektu została opracowana Strategia Pieszego Szlaku Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae zawierająca system stacji / sal odnowy, bazujących na dziedzictwie kulturowym związanym z kultem maryjnym.
W ramach Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae w Polsce i na Słowacji, udostępnione zostaną specjalnie przygotowane, zabytkowe pomieszczenia, w których turyści i pielgrzymi znajdą dystans do cywilizacji i szarej codzienności.