Droga Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae – geneza i założenia projektu

Za zgodą autora i Radio Fara zamieszczamy artykuł i zapis audio audycji pod tytułem:
„Droga Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae – geneza i założenia projektu”

Download the PDF file .

Mikroprojekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *