Svidnicka Cerkiew Prawosławna pw. Św. Trójcy

Svidnicka Cerkiew Prawosławna pw. Św. Trójcy

Ksiądz proboszcz przedstawia stację Zadumy i kontemplacji – ekologiczna, na Drodze Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae.

Mikroprojekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *