DIOC VR – Ksiądz Prałat Marian Rajchel

DIOC VR – Ksiądz Prałat Marian Rajchel

Wystąpienie Księdza Prałata Mariana Rajchla, który jest diecezjalnym egzorcystą pt. „Istota życia duchowego w życiu człowieka i jego wpływ na zdrowie psychiczne” wygłoszone podczas konferencji Droga Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae.

Mikroprojekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *