To już jest koniec !

To już jest koniec!

Ze względu na duże zainteresowanie wyczerpaliśmy limit uczestników.

Zapraszamy na ostatnią edycję Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae w tym roku

12 – 13 listopada 2018 r. w Jarosławskiej Kolegiacie.

Mikroprojekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *