Kolejny Piękny weekend !

Kolejny Piękny weekend !
W tym tygodniu w ramach pilotażu Drogę Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae przeszło z nami 41 osób.
Wszyscy bardzo zadowoleni i zafascynowani pięknem lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Przekazujemy odrobinę Tej ENERGII przez zdjęcia z Naszej DROGI.
Chętnych zapraszamy za 2 tygodnie …
MUSISZ z Nami BYĆ !!!

Mikroprojekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *