Ksiądz proboszcz Krzysztof Błażejewski, Jarosławska Cerkiew Grekokatolicka

Ksiądz proboszcz Krzysztof Błażejewski
Jarosławska Cerkiew Grekokatolicka

Przedstawia stację Odnowy psychobiologicznej – relaksacji, na Drodze Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae.

Sanktuarium Brama Miłosierdzia

Jedyne miasto w Polsce z trzema Sanktuariami

Mikroprojekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *