“Save my child”.

600,000 children and adolescents need help’.

(article in Polish)

'"Ratujcie moje dziecko". 600 tys. dzieci i nastolatków wymaga pomocy' https://wiadomosci.onet.pl/kraj/zla-sytuacja-dzieciecej-psychiatrii-ministerstwo-zdrowia-przygotowuje-zmiany/y0my3zm

Opublikowany przez Fundacja Dróg Kulturowych Czwartek, 21 marca 2019

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/zla-sytuacja-dzieciecej-psychiatrii-ministerstwo-zdrowia-przygotowuje-zmiany/y0my3zm?fbclid=IwAR34B3lHNZ_6f-y38x8PUZ4e7KVhlrVkgO4B4EwD2E-woSE-arcpr6NMZFY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *