DIOC VR

Mimo chłodu na zewnątrz wciąż są chętni aby przejść Drogę Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae.

Zobacz naszą relację.

Mikroprojekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *