Pilotáž

Pilotáž bude zahŕňať skupinovú podporu (psychoedukačné workshopy) a individuálnu (vo forme priameho rozhovoru so špecialistom). Ľudia, ktorí využívajú určité formy podpory, sa špecializujú na psychológiu, psychiatriu, duchovnú obnovu, rodinné záležitosti.
Ďalším prvkom bude využitie vlastného výskumného nástroja vyvinutého pre potreby projektu, ktorý umožní zhodnotenie projektu a vývoj inovačného modelu environmentálnej pomoci.