Pilotaż

Pilotaż obejmować będzie wsparcie grupowe (warsztaty psychoedukacyjne) i indywidualne (w formie bezpośredniej rozmowy ze specjalistą). Osoby prowadzące poszczególne formy wsparcia specjalizują się w psychologii, psychiatrii, odnowie duchowej, sprawach rodzinnych.
Dodatkowym elementem będzie wykorzystanie autorskiego narzędzia badawczego opracowanego na potrzeby projektu, co pozwoli na przeprowadzenie ewaluacji projektu oraz wypracowanie innowacyjnego modelu do pomocy środowiskowej.