“Save my child”.

600,000 children and adolescents need help’.

(article in Polish)

'"Ratujcie moje dziecko". 600 tys. dzieci i nastolatków wymaga pomocy' https://wiadomosci.onet.pl/kraj/zla-sytuacja-dzieciecej-psychiatrii-ministerstwo-zdrowia-przygotowuje-zmiany/y0my3zm

Opublikowany przez Fundacja Dróg Kulturowych Czwartek, 21 marca 2019

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/zla-sytuacja-dzieciecej-psychiatrii-ministerstwo-zdrowia-przygotowuje-zmiany/y0my3zm?fbclid=IwAR34B3lHNZ_6f-y38x8PUZ4e7KVhlrVkgO4B4EwD2E-woSE-arcpr6NMZFY

An alarming report !

on the mental health of students.

An alarming report !on the mental health of students.https://www.theguardian.com/education/2019/mar/05/levels-of-distress-and-illness-among-students-in-uk-alarmingly-high

Opublikowany przez Fundacja Dróg Kulturowych Środa, 6 marca 2019

Alarmujący raport o zdrowiu psychicznym studentów.http://wyborcza.pl/7,75399,24517601,alarmujacy-raport-o-zdrowiu-psychicznym-brytyjskich-studentow.html

Opublikowany przez Fundacja Dróg Kulturowych Środa, 6 marca 2019